AJASSA

Opiskelijat tuntevat huonosti vaihtoehtoja

Siirtohakujen kautta opiskelija voi päästä korkeakoulusta toiseen tai oman korkeakoulun sisällä tutkinnosta toiseen.

Siirtohakujen kautta opiskelija voi päästä korkeakoulusta toiseen tai oman korkeakoulun sisällä tutkinnosta toiseen.

Kuva Getty Images

Koulutus. Korkeakoulut ovat luoneet opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia joustaviin opintopolkuihin ja yksilöllisiin valintoihin, mutta tarjolla olevat väylät tai mahdollisuudet eivät ole kuitenkaan opiskelijoiden tiedossa, huomauttaa Kansallinen koulutuksen arviointi­keskus (Karvi) tuoreessa selvityksessään.

Selvityksen mukaan mukaan erityisesti siirtohaku on heikosti opiskelijoiden tiedossa. Siirtohakujen kautta opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa korkeakoulusta toiseen tai oman korkeakoulun sisällä tutkinnosta toiseen. Karvin mielestä myös siirtohakujen kriteeristössä, läpinäkyvyydessä ja yhtenäisyydessä on vielä kehittämisen varaa.

Siirtohakujen kehittäminen voisi sekä keventää hakijasumaa että edistää alan vaihtajien nopeampaa sijoittumista toivomalleen alalle, koska alanvaihtajat usein hakevat uudelleen toista opinto-oikeutta normaalin opiskelija-­valinnan kautta. Siirtohaussa valittujen määrä on tähän asti ollut vain noin tuhat opiskelijaa vuodessa.

Karvi kiinnittää huomiota myös yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja huomauttaa, että kansallisten yhdenvertaisuustavoitteiden ja -mittareiden laadinta tukisi korkeakoulutason toimeenpanoa sekä edistäisi kansallista ja korkea­koulutason seurantaa.

Toivoa on ilmassa, sillä opetus- ja kulttuuri­ministeriö on aloittanut kansallinen korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman laadinnan ja asettanut selvitysmieheksi Tapio Kosusen. Työn pitäisi valmistua ensi vuoden elokuun alkuun mennessä.

– Joustavat opintopolut voivat toimia yhtenä keinona edistää aliedustettujen ryhmien yhdenvertaisuuden ja korkeakoulutuksen saavutettavuuden toteutumista, toteaa Karvin tiedotteessa tutkija Leasa Weimer Koulutuksen tutkimuslaitokselta. ×

Henrik Muukkonen

Danske Bankilta lomautuslainaa

Järjestö. Danske Bank tarjoaa akavalaiseen liittoon, kuten TEKiin, kuuluville nykyasiakkailleen lomautuslainaa.

Lomautuslaina on nimensä mukaisesti suunnattu koronakriisistä tilapäisesti taloudellisesti kärsiville. Se on vakuudeton ja järjestelypalkkioton laina, jonka määrä voi olla 2 000–15 000 euroa ja marginaali on 2,9 prosenttia, kun se normaalisti on 4,9–7,9 prosenttia. Laina-aika on 1–5 vuotta. Tarjous jatkuu määräaikaisena vuoden 2020 loppuun. Danske Bank tarjoaa myös muita etuja ja palveluita TEKin ja muiden akavalaisten liittojen jäsenille. Esimerkiksi TEKin jäsenenä saat asuntolainan edullisesti. ×

Henrik Muukkonen

Lue lisää: www.tek.fi/fi/danske-bankin-pankkipalvelut-edullisesti-tekin-jasenille

Valtiolta jättipotti työttömyys­kassoille

Ansioturva. Tuoreet lakimuutokset turvaavat työttömyyskassojen toimintaa.

Työttömyyskassalakiin ja lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta on lisätty väliaikaisesti voimassa olevat säännökset työttömyyskassoille suunnatun lisärahoituksen jakamisen perusteista ja toimeenpanosta.

Työttömyyskassojen kasvaneisiin hallintokuluihin valtio kohdentaa 20 miljoonaa euroa. Palkansaajakassoille on myönnetty erillinen etuusmenon ansio-osaan kohdistuva rahoitusosuus, johon on osoitettu 40 miljoonaa euroa. Yrittäjäkassalle on varattu 2,2 miljoonaa euroa. ×

Henrik Muukkonen

Jos naisen on työyhteisössä oltava hyvä jätkä, on yhteisössä ongelma.

Susanna Bairoh

Tekniikan alkateemiset TEKin tutkimuspäällikkö lehti.tek.fi:ssä 27.10.2020

Kuva Helena Hagberg

Jaa artikkeli