AJASSA

Korona kevensi työpainetta

Teksti Matleena Kantola
Kuva
Akava Works

Etätyössä olleet kokivat työnsä kognitiivisesti vähemmän kuormittavana kuin ennen koronan aiheuttamaa poikkeustilaa, kertoo Akava Worksin kysely. Kyselyn mukaan kognitiivinen kuormitus väheni erityisesti vastaajilla, jotka ovat teollisuuden, yksityisten palvelualojen ja julkisen hallinnon aloilla, ja joiden etätyöpäivien määrä oli kyselyhetkellä suurempi kuin ennen koronapandemian alkua.

Uudet työnteon tavat yleistyivät kaikilla toimialoilla, mutta erityisesti teknologiateollisuudessa ja tietotekniikan palvelualalla etätöiden määrä räjähti kasvuun. Etätyö oli tosin tietotekniikka-alalla yleistä muihin toimialoihin verrattuna jo ennen koronapandemian alkua.

Erityisesti tieto- ja informaatiotekniikan osaajat kokivat sosiaalisen vuorovaikutuksen puutteen heikentävän omaa hyvinvointia.

Myös huono työergonomia etätyössä kuormitti vastaajia enemmän kuin ennen pandemian alkua.

– Parhaat etätyökokemukset ovat niistä yrityksistä, joissa työntekijät ja työnantaja yhdessä kehittävät etätöihin liittyviä käytäntöjä, ja joissa käytännöistä on myös yhteisesti sovittu. Erinomainen apu tässä prosessissa on työntekijöitä edustava luottamusmies. Säännöt varmistavat yhdenvertaisen kohtelun, ja ennen kaikkea on vaivattomampaa keskittyä työhön, kun työnteon puitteista on huolehdittu, YTN tietoalan sopimusalavastaava Björn Wiemers sanoo.

Akavan tutkimuspaja Akava Worksin kyselyssä selvitettiin koronan vaikutuksia korkeakoulutettujen asiantuntijoiden työelämään. Kuormituksen muutosta tutkittiin mittarilla, joka laskee yhteen muutokset kiireessä, usean eri asian yhtäaikaisessa tekemisessä ja häiritsevissä keskeytyksissä.

Kyselyyn vastasi 14 400 akavalaista, joista 776 TEKin jäseniä. Vastaajat olivat työssäkäyviä akavalaisia, pois lukien yrittäjät, opiskelijat ja eläkeläiset. Aineisto kerättiin 31.8.–16.9.2020. ×

Lue lisää tutkimuksesta: https://akavaworks.fi/julkaisut/muut-julkaisut/koronaselvitys/

Menot

Opi uutta ja kokeile maksutonta webinaaria!

Nyt on hyvä aika kehittyä. Kaikki syksyn Uraillat on muutettu koronan vuoksi webinaareiksi. Tässä alla muutama poiminta. Löydät TEKin järjestämät webinaarit ja niiden tallenteet helposti osoitteesta www.tek.fi/webinaarit. Samasta osoitteesta löydät myös webinaarien ilmoittautumisohjeet.

Älykäs intuitio ja asiantuntijuus. Taiteen tohtori Asta Raami tutustuttaa aiheeseen 23.11. kello 17–18.30.

Seuraava askel urallasi. Valmentaja ja kehittäjä Inkeri Ruuska antaa käytännön vinkkejä 25.11. kello 17–18.30.

Tietoturva tänään, Mikko Hyppönen. Tietoturvan huippuasiantuntija Mikko Hyppönen F-Securesta kertoo kaiken tärkeän tietoturvasta 1.12. kello 9–10.

Evolution of work. Futurist and visionaire Perttu Pölönen talks about how we need to understand what makes us different from machines 3.12. 17–19.30.

Valmentava esimies. Kouluttaja Anniina Hukari kertoo, mitä valmentava työote käytännössä merkitsee 8.12. kello 17–18.30.

Muista ilmoittautua etukäteen!

Jaa artikkeli